Hem

 

Kusen är en Personalkooperativ Förskola med två avdelningar med plats för 29 barn, 1-5 år. Barnen är uppdelade på  ”Småkrypens avdelning” (1-3 år, 11 barn) och  ”Kusarnas avdelning” (3-5 år, 18 barn). Förskolan är belägen vid Öjebergets fot i Järvsö, nära skog, underbar natur och Järvzoo.

Vår kock Anna-Karin lagar all mat från grunden och vi lägger stor vikt vid närproducerade och ekologiska råvaror.

Vi inspireras av Montessoripedagogiken, vi sätter barnen i fokus och det vi gör utgår ifrån barnen och deras behov. Vi erbjuder en tillåtande miljö med närvarande pedagoger. Vi vistas mycket utomhus, på gården och ofta i skogen vid vårt egna vindskydd uppe i närbelägna ”Kusen skogen”. Där utforskas  närmiljön och barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98).

Vår ambition är kvalitet före kvantitet. I vårt fall innebär det att kunna hålla ett lågt barnantal och en hög personaltäthet, vilket innebär en flexibel verksamhet där vi hinner bekräfta varje enskild individ.