Hem

 

Kusen är en Personalkooperativ Förskola med två avdelningar med plats för 31 barn, 1-5 år. Barnen är uppdelade på  ”Småkrypens avdelning” (1-3 år, 13 barn) och  ”Kusarnas avdelning” (3-5 år, 18 barn). Förskolan är belägen vid Öjebergets fot i Järvsö, nära skog, underbar natur och Järvzoo.

Vår kock Anna-Karin lagar all mat från grunden och vi lägger stor vikt vid närproducerade och ekologiska råvaror.

Vi inspireras av Montessoripedagogiken, vi sätter barnen i fokus och det vi gör utgår ifrån barnen och deras behov. Vi erbjuder en tillåtande miljö med närvarande pedagoger. Vi vistas mycket utomhus. Vår gård, som har blivit större med åren. Består av  en del med gräsmatta och  en asfalterad cykelväg,rutschkana och en lekstuga.Vi har även en del av gården som har konstgräs och utrymme för extra rörliga lekar,samt en grillplats.Vår placering ger oss en närhet till skogen och vårt egna vindskydd uppe i närbelägna ”Kusen skogen”. Där utforskas  närmiljön och barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98).

Vår styrka är att barnen får utvecklas i en miljö som stimulerar deras olika utvecklingsfaser. Vi arbetar mycket med bildstöd och tydliggörande verksamhet med dagschema och veckoschema.

Vårt arbetet utifrån läroplanen Lpfö-18 kretsar mycket kring värdegrundsarbete.Att vi är bra förebilder och att barnen kan påverka sin tillvaro är viktigt för oss.

Vår ambition är kvalitet före kvantitet. I vårt fall innebär det att kunna hålla ett lågt barnantal och en hög personaltäthet, vilket innebär en flexibel verksamhet där vi hinner bekräfta varje enskild individ.