Om

Kusens Förskola startade som ett föräldrakooperativ hösten 2002. Ombildades 2008 till Personalkooperativ.

Kusens Förskola drivs nu av Eva Sörlin Berggren och Anna Lövasgård, som båda har varit med sedan starten 2002.

Vi är totalt sju personal. Tre personal i vardera barngrupp.

Anna-Karin, vår kock,  jobbar i köket och lagar vår goda mat.

Kusen är sedan 2014 Kravmärkt på nivån 15 livsmedel. Vi har genom Krav en miljöpolicy som gör att vi håller en så miljövänlig profil som möjligt.

Kusens mål är att ge barnen en god start i livet, med kunskap och tilltro till sin egna förmåga.