Personal

Kusens förskola drivs som Personalkooperativ av en styrelse bestående av Anna Lövasgård, ordförande, Eva Sörlin Berggren, Förskolechef tillika Sekreterare, Anders Lövasgård och Johan Berggren Styrelseledamöter.

På kooperativet finns fyra anställda i barngrupp och en egen kock som ansvarar för kök samt städ.